פייסבוק    צור קשר      03-6295123

 

אחריות נושאי משרה

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

משרת ניהול טומנת בחובה אחריות רבה – כגודל התפקיד כך גודל האחריות. המנהל רשאי להעביר הנחיות ביצוע על פי שיקולו האישי, לקבל החלטות חשובות בגפו ועוד. בכל תהליך כשזה יכול לראות עצמו צד ג' כלשהו כנפגע בעקבות מעשיהם של נושאי משרה, ולתבוע אישית את נושא המשרה אשר ללא ביטוח מתאים מסתכן בתשלום כספי גבוה מכיסו הפרטי.
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הינו ביטוח אחריות מקצועית אשר מגן משפטית על דירקטורים ונושאי משרה מפני תביעות אישיות המוגשות נגדם עקב נזקים העלולים לחול עליהם במסגרת תחום תפקידם. הפוליסה היא על בסיס הגשת התביעה כאשר הפיצוי הניתן מחברות הביטוח הינו בגין הוצאות משפט, הגנה וליווי, תשלום נזק כספי ושיפוי החברה.

הנזקים העלולים להיווצר מקורם בהפרת חובת הזהירות שנעשתה בתום לב, ברשלנות, מחדל, טעות או השמטה של המנהל-המבוטח, כגון - מעשה רשלני או טעות שגרמה נזק לצד ג' (לרבות בעלי מניות, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים, רשויות השלטון ונושים).

למי מתאימה הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה?

פוליסת ביטוח לנושאי משרה מתאימה לכל אדם הנחשב נושא משרה בחברה. לפי חוק החברות נושא משרה מוגדר כ "דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי". בפועל, הפוליסה מיועדת לכל עובד בכל דרג המעוניין לכסות עצמו מתביעות אישיות שמקורם בביצוע תפקידו.

פוליסת אחריות נושאי משרה שונה מאוד מחברת ביטוח אחת לשנייה ובנוסף קיימות לה הרחבות רבות שניתן להתאים לפי הצורך. אנו במינה איטלסון מתמחים בביטוחי אחריות נושאי משרה, אנחנו נתאים עבורך את הפוליסה המתאימה ביותר לצרכיך ולרצונותיך תוך סיפוק הכיסוי הרחב והטוב ביותר לפי אופי תפקידך.

 

 

מינה איטלסון ושות'- סוכנות לביטוח ותיקה אשר נוסדה בשנת 1968.

לקוחותינו נהנים ממחירי ביטוח אטרקטיביים ומיחס אישי מקצועי ואמין.

תן למומחי הביטוח שלנו להעניק לך שירות איכותי ללא פשרות וליווי לאורך כל הדרך ובייחוד ברגע שבו תזדקק לנו.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשר עכשיו ל- 03-6295123, שלח אלינו דוא"ל או מלא את הטופס הבא:

 

*כל האמור באתר הינו בכפיפות לתנאי הפוליסה שתונפק ע"י החברות המבטחות על תנאיהן. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה. התנאים המלאים והמחייבים הינם כפי שמופיעים בפוליסה המקורית.