פייסבוק    צור קשר      03-6295123

 

ביטוח קבלנים

ביטוח עבודות קבלניות

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות (כל הסיכונים-קבלנים) מיועדת לקבלנים, ליזמים ולאנשים המבצעים עבודות בנייה הקמה ושיפוץ של מבנים, החל מבניית בית משפחתי צמוד קרקע, וכלה בפרוייקטי בנייה רחבי היקף. הפוליסה מכסה מפני סיכונים העלולים להתרחש בכל שלב של הבנייה כתוצאה מנזק תאונתי לרכוש ולגוף במסגרת אחריותך כלפי צד שלישי וכלפי עובדיך.


להלן פרוט הכיסויים בפוליסת ביטוח קבלנים :

ביטוח רכוש (פרק 1)- הביטוח מכסה אובדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי שאירעו לפרויקט עצמו, למבנים, לאתר, לציוד הבניה ולרכוש. פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מכסה את הוצאות תיקון הנזק. הפרויקט מבוטח עפ"י שוויו.
ביטוח צד ג' (פרק 2)- ביטוח אחריות הקבלן כלפי צד שלישי בהתייחס לפעילות בפרויקט. הביטוח מכסה תביעות שיוגשו כנגד המבוטח ע"י צד שלישי (כל אדם אשר אינו חלק מהפרויקט) ואשר נגרם כתוצאה מביצוע עבודות הפרויקט. הנזק מוגדר כמוות, פגיעה גופנית, ליקוי גופני או מחלה ונזק פיזי לרכושו של הצד השלישי. 
ביטוח חבות מעבידים (פרק 3)- ביטוח אחריות המעביד נותן כיסוי לתביעות בגין נזקים גופניים העלולים להיגרם לעובדים המועסקים ע"י המבוטח בפרויקט או לעובדים של קבלני משנה תוך כדי ועקב עבודות הפרויקט. 
*את הפרקים 1 ו-2 חובה לרכוש.
בנוסף לכיסויים הנ"ל, קיימים כיסויים והרחבות נוספות אשר יכולים להיכלל בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות בהתאם לצרכיו של הפרויקט ושל הקבלן. לדוגמה:

  • ביטוח נזקי טבע
  • ביטוח נזקי רעידת אדמה
  • ביטוח מבני עזר זמניים באתר
  • ביטוח הוצאות מיוחדות
  • ביטוח סחורה בהעברה- כיסוי לרכוש בעת העברתו או אחסונו מחוץ לאתר העבודה
  • ביטוח פריצה וגניבה
  • פינוי הריסות בעקבות מקרה ביטוח
  • ביטוח מבני עזר ותכולתם באתר העבודה

ועוד...
ביטוחי קבלן נוספים אשר נהוג לכלול בפוליסת הביטוח הם: ביטוח ציוד מכני הנדסי, ביטוח שבר מכני, ביטוח חבות מוצר, ביטוח אחריות מקצועית וכן הלאה.

לכל קבלן ולכל פרויקט יש את הצרכים האופייניים לו, אנחנו במינה איטלסון נתאים עבורך פוליסת ביטוח קבלנים עם כיסוי מלא בהתאם לפרויקט ולמאפייניו הייחודיים.

 

 

מינה איטלסון ושות'- סוכנות לביטוח ותיקה אשר נוסדה בשנת 1968.

לקוחותינו נהנים ממחירי ביטוח אטרקטיביים ומיחס אישי מקצועי ואמין.

תן למומחי הביטוח שלנו להעניק לך שירות איכותי ללא פשרות וליווי לאורך כל הדרך ובייחוד ברגע שבו תזדקק לנו.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשר עכשיו ל- 03-6295123, שלח אלינו דוא"ל או מלא את הטופס הבא:

 

*כל האמור באתר הינו בכפיפות לתנאי הפוליסה שתונפק ע"י החברות המבטחות על תנאיהן. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה. התנאים המלאים והמחייבים הינם כפי שמופיעים בפוליסה המקורית.